Formand
Villy Østergård Pedersen
Kirkevej 9
4872 Idestrup
Tlf.: 50 58 42 10
Mail: villyp58@gmail.com

Næstformand
Per Olsen
Humlevænget 41, Marielyst
4873 Væggerløse
Tlf.: 22 60 00 75
Mail: susogper@gmail.com

Sekretær
Janne Kruk
Pilevænget 30
4872 Idestrup
Tlf.: 28 79 87 37
Mail: jannekruk@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Glenn Sidor
Kirkevej 20
4872 Idestrup
Tlf.: 71 70 54 07
Mail: glenn@famsidor.dk

Susan Fiskbæk
Vestergade 34
4872 Idestrup
Mobil: 22 77 70 53
Mail: susheks@gmail.com

Susanne Olsen
Humlevænget 41, Marielyst
4873 Væggerløse
Tlf.: 21 56 41 23
Mail: susogper@gmail.com

Suppleant
Kasper Braae
Hammerlodden 1. th.
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 40 42 52 40
Mail: donbraae@gmail.com

Kasserer udenfor bestyrelsen
John Petersen
Østergade 114
4872 Idestrup
Mobil. 29 66 26 50
Mail: burmann@business.tele.dk

Halinspektør
Anders Borregaard
Pregehøjvej 17
4800 Nykøbing F
Tlf. 40 30 80 71
Mail: idestruphallen@hotmail.comIdestrup hallens repræsentantskab

Formand
Torben Frede Johansen
Gl. Skolevej 2, Sdr. Alslev
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 14 81 90
Mobil: 24 84 41 47
Mail:
gl.skolevej2@hotmail.com

Næstformand
Susanne Olsen
Humlevænget 41, Marielyst
4873 Væggerløse
Tlf.: 21 56 41 23
Mail: susogper@gmail.com

Sekretær
Janne Kruk
Pilevænget 30
4872 Idestrup
Tlf.: 28 79 87 37
Mail:
jannekruk@gmail.com

Villy Østergård Pedersen
Kirkevej 9
4872 Idestrup
Tlf.: 50 58 42 10
Mail: villyp58@gmail.com

Per Olsen
Humlevænget 41, Marielyst
4873 Væggerløse
Tlf.: 22 60 00 75
Mail: susogper@gmail.com

Glenn Sidor
Kirkevej 20
4872 Idestrup
Tlf.: 71 70 54 07
Mail: glenn@famsidor.dk

Susan Fiskbæk
Vestergade 34
4872 Idestrup
Mobil: 22 77 70 53
Mail: susheks@gmail.com

Klaus Løj
Kirkevej 51
4872 Idestrup
Tlf.: 23 26 76 06
Mail: klausbl@hotmail.com

Steen Von Würden Petersen
Østergade 130
4872 Idestrup
Tlf. 22 91 34 45
Mail:
marianneogsteen@webspeed.dk

Malene Fogh Nielsen
Vestergade 25
4872 Idestrup
Tlf.: 29 44 88 82
Mail: mf@ipkom.dk

Kasper Braae
Hammerlodden 1. th.
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 40 42 52 40
Mail: donbraae@gmail.com


Øvrige adresser og mails.

Forpagter
Mads Skailand-Damgaard
Tlf.: 29 63 24 70
Mail:
mads.damgaard@live.dk


Den selvejende institution Idestrup Hallen er stiftet på initiativ af bestyrelsen for Idestrup Sogns Gymnastik- og forsamlingsbygning, år 1973.

Repræsentantskabet består af 12 medlemmer, og vælger selv sin formand, næstformand og sekretær. Institutionens bestyrelse består af 6 medlemmer der vælges af og blandt repræsentantskabet. Bestyrelsen har ansvaret for driften af "huset".

Nedenstående kan du se hvem der p.t. har ansvaret for Idestrup Hallens gøren og laden, og det er til dem du skal rette evt. henvendelser.
Idestrup hallens bestyrelse